Bojačno, Zagorska Sela

Županijska proslava blagdana Svetog Martina svake se godine održava u Zagorskim Selima kod crkvice Svetog Martina u Bojačnom. Crkvica je smještena na pitoresknom zagorskom bregu, okružena vinogradima i starim kletima. Tradicionalna ceremonija krštenja vina kod koje se mošt simbolički pretvara u mlado vino. Riječ je o jednom od najstarijih zagorskih običaja.  

Program: 

11:30 - 12:30  Sveta misa

12:30 - 12:45  Nastup "TS Ekipa"

12:45 - 13:00  Pozdravni govori

13:00 - 13:30  Ceremonija krštenja mošta

13:30               Druženje i domjenak uz kulturno-zabavni program