Ravnateljica Muzeja Hrvatskog zagorja, Nadica Jagarčec, voditeljica Muzeja seljačkih buna Vlatka Filipčić Maligec i tajnik Muzeja Bruno Kovačić prisustvovali su jučer konferenciji za novinare povodom početka projekta Living Castles – Mreža „živih“ dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa. U projekt su uključeni Dvor Veliki Tabor i Muzej seljačkih buna. Trajanje projekta je do 31. ožujka 2021. godine. Ukupan proračun projekta je 1.454.671, 54 eura, od čega 1.236.470,80 dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt se provodi u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska. Vodeći partner je Međimursko veleučilište u Čakovcu, a u projektu sudjeluju i Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj, Razvojna agencija Savinjske regije i Proteus d.o.o.

 

Prioritetna os programa: Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa

Specifični cilj programskog prioriteta: Aktivna zaštita baštine održivim turizmom

Akronim projekta: LIVING CASTLES

Naslov projekta: Mreža "živih" dvoraca kao oblika održivog turizma za očuvanje i promicanje kulturnog nasljeđa

Naziv organizacije vodećeg partnera: Međimursko veleučilište u Čakovcu

Partneri na projektu: Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan (SLO), Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (SLO), Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o (SLO), Gradski muzej Varaždin, Muzej Međimurja Čakovec, Muzeji Hrvatskog zagorja i Proteus d.o.o. (SLO)

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Vrijednost projekta: 1.454.671,54 EUR, a financiran je u iznosu 1.236.470,80 iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Glavni ishodi projekta:

-        Povećanje u očekivanom broju posjeta podržanim odredištima kulturne ili prirodne baštine i ostalim atrakcijama

-        Investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu i očuvanje prirodne i kulturne baštine

-        Novi ili poboljšani prekogranični proizvodi i destinacije održivog turizma integrirane prirodne ili kulturne baštine

 

-        Osobe koje sudjeluju u aktivnosti jačanja kapaciteta

 

 

 

Sažetak projekta:

U središtu projekta »Living Castles« je očuvanje i vrednovanje ljetnikovaca/dvoraca kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke ponude te integraciju inovativnih aktivnosti očuvanja i predstavljanja baštine.

Glavna vodilja projekta će biti osnivanje zajedničke robne marke vezane za dvorce i ljetnikovce, koja će pomoći u boljoj prepoznatljivosti i promociji, s željom da se isti u zemlji i inozemstvu predstavljaju kao zajednički turistički proizvod po uzoru na dvorce južne Češke i bavarskih dvoraca. Gradovi će biti opremljeni zajedničkim pločama označavanja, provodit će se zajednička promocija te skupni tematski događaji, što će obogatiti stalnu ponudu.

Dvorci su spomenički i kulturno zaštićeni objekti, zbog čega je njihova namjena često rigidno određena, pa su promjene teške i skupe. Projekt će posvetiti puno pažnje traženju rješenja kako s malim investicijama i modernom IKT opremom popuniti praznine i gradovima udahnuti novi život, a posjetiteljima bolje iskustvo. Tehnologija nam u današnje vrijeme omogućava da pomoću virtualnih naočala i drugih sučelja hodamo kroz dvorske hodnike i vidimo kako su se dvorci mijenjali kroz vrijeme. Hologramske projekcije omogućavaju da pred nama ožive povijesne osobe i mitološka bića; 3D projekcije zidovima udahnjuju novu dimenziju. Spomenuta tehnologija je bila još prije nekoliko godina nedostupna običnom korisniku kako zbog cijene tako zbog naprednih znanja potrebnih za korištenje. Danas je ta tehnologija slobodno dostupna i pristupačna.

Prednost upotrebe iste je mogućnost promjene sadržaja,tj. mogućnost prilagodbe različitim ciljnim skupinama, što omogućava dinamičnu i raznoliku ponudu uz jednokratnu investiciju. Isto tako, prijenos i razmjena digitalizirane kulturne baštine (fotografije, slike, itd.) mnogo su jeftiniji i omogućavaju obogaćivanje stalnih muzejskih zbirki te promocijskih aktivnosti. Niz zajedničkih popratnih događaja i investicija u kulturnu baštinu ponudit će jedinstveno iskustvo života u dvorcu. 

Projekt adresira pametnu ravnotežu očuvanja i održivog korištenja kulturne baštine. Kako je integrirani turistički proizvod ciljno usmjeren i predviđa prilagodbu turističke ponude potrebama gostiju, troškovi očuvanja okoliša su manji, a koristi za lokalnu zajednicu veće.

Projekt se temelji na tehnološko naprednim alatima, koji promoviraju održivo korištenje i ne opterećuju okoliš. Pri tome se usredotočuje na razvoj novih sadržaja i koncepata interpretacije (npr. pripovijedanje priča) o kulturnoj baštini s razmatranjem novih pristupa razvoju publike i suvremenih trendova (inovativne izložbe, videoprojekcije, itd.).

Integrirani pristup projekta je vidljiv u jednakovrijednoj prekograničnoj suradnji koja se temelji na poticanju promjena na području održivog turizma i obuhvaća kulturnu baštinu prekograničnog područja (dvorci i ljetnikovci), uvođenje atraktivnih IKT rješenja za osiguravanje kvalitetnijeg iskustva ciljnih skupina i nadogradnju postojećih turističkih ponuda te njihovu promociju.

Planirani mehanizmi upravljanja posjetitelja: analiza trenutne turističke ponude, anketiranje ciljnih skupina te uvedena metodologija brojanja posjetitelja (broj prodanih ulaznica) kao i koncepti razvoja publike (3D tehnologija, poboljšana ponuda).

Projekt predviđa i obrazovne radionice i osposobljavanje sudionika na području turizma. Poboljšanju postojećih ponuda doprinosimo uvođenjem suvremenih i vrlo atraktivnih IKT rješenja (doživljaji, hologramske projekcije, VR i 3D tehn.). Pri uvažavanju suvremenih trendova u turizmu (autentična iskustva, priče, bolja kvaliteta) projekt se temelji na inovativnoj promociji i privlačenju posjetitelja.

 

 

O projektnim partnerima:

1)    Međimursko veleučilište kao visokoškolska instituticija predstavlja regionalni centar izvrsnosti stručnog i primjenjivog znanstvenoga rada.

2)    Muzej Međimurja Čakovec kao stručnjak na području istraživanja povijesne literature, arhiva i svjedočanstava te oblikovanja izložbi.

3)    Muzeji Hrvatskog zagorja kao stručnjak na području zaštite i interpretacije prirodne i kulturne baštine.

4)    Gradski muzej Varaždin kao stručnjak i izvrsnost u djelovanju.

5)    Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj pokriva 16 općina u skrbi za održivi razvoj regije i veću promociju iste.

6)    Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o usklađuje 31 općinu u skrbi za uravnoteženi regionalni razvoj.

7)    Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan kao upravitelj dvorca s pripadajućim parkom, koji je dio prirodne i kulturne baštine, aktivno djeluje na području očuvanja KB i njene suvremene interpretacije. Jedan od ključni regionalnih aktera pri provođenju aktivnosti za obitelji i djecu.

8)    Proteus d.o.o. EXPLORER kao turistička agencija partnerstvo zaokružuje sa znanjima i iskustvom s područja turizma i promocije