Na otvorenim prostorima općine Zagorska Sela, održavaju se kazališne predstave, koncerti i druga zabavna i sportska događanja.