Naziv projekta

Razvoj selektivnih oblika turizma prekogranične turističke destinacije

Akronim

RIDE&BIKE

Prioritet

Gospodarski i društveni razvoj / Turizam i ruralni razvoj

Organizacija vodeći partner

Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Država vodećeg partnera

Hrvatska

Organizacije partneri

TZ Krapinsko-zagorske županije, TZ Savsko Sutlanska dolina i brigi, RA Kozjansko, RA Sotla, KŠTM Sevnica

Uključene regije

Slovenija: Savinjska i Spodnjeposavska regija

Hrvatska: Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija

Datum početka– Datum završetka

01.02.2015.– 30.04.2016.

Ukupni proračun operacije

395.846,60 EUR

Zatraženi iznos IPA sredstava

336.469,59 EUR

 

 

Neposredni učinci („outputi“)

Kroz provedbu projektnih aktivnosti ostvariti će se sljedeći učinci: trasirana 1 konjička staza i 2 odvojka,

trasirana 1 biciklistička staza, označena 1 konjička staza i 2 odvojka, izrađene 2 web stranica i

nadograđena 1, provedeno 20 edukacija ciljnih skupina, oblikovan promocijski materijal, organizirani

i provedeni nastupi na 3 sajma, izrađeno 18 odmorišta, izrađena aplikacija za pametne telefone, izrađen

pilotni model trženja biciklizma.

Rezultati

Provedbom projektnih aktivnosti ispunit će se sljedeći rezultati: digitalizirano 20 staza, educirano 198

pripadnika ciljnih skupina, 500 posjetitelja web stranica, 100 korisnika aplikacije za pametne telefone.

 

 

AKTIVNOSTI TURISTIČKE ZAJEDNICE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Uspostavljanje prekograničnog konjičkog puta, koji će povezivati slovenska središta i središta KZŽ.

Trasirani i označeni prekogranični konjički put- GPS.

Uređena odmorišta koja zadovoljavaju potrebe konja i jahača za odmorom uz konjički put (nadstrešnica i sve potrebno za konje).

Osiguravanje dugoročnog održavanja Konjičke staze.

Izdavanje elektronskog promotivnog materijala o prekograničnom konjičkom putu (karte, navigacijski sustav).

Sastavljanje prijedloga zajedničkih prekograničnih „turističkih paketa„ i njihova objava na Internet stranicama te dostava turoperatorima.

Uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe konjičkog turizma.

 

OGRANIČENJA U REALIZACIJI PROJEKTA

Štete koje mogu nastati realizacijom konjičke staze.

Erozija tla, gaženje i paša, oštećivanje vodenih tokova, uznemiravanje životinja i premještanje domaćih biljaka, sukobi s drugim korisnicima istih područja.

Jahače staze treba dizajnirati na tvrđim terenim i jahače staze trebaju biti šire od pješačkih staza.

Staze ne smiju prolaziti privatnim posjedima zbog vremenskog ograničenja trajanja projekta tj. premalo vremena za rješavanje vlasničkih odnosa.

Kratak rok za provedbu projekta diktira realizaciju onih aktivnosti za koje prema PRAG-u ne treba sprovoditi natječaj tj svaka nabava do 10.000,00 eura.

 

Prikaz prijavljenih troškova TZ KZŽ

Vrsta troška

Ukupni iznos troška u eurima

Ukupni iznos troška u kunama

85% sufinancirano EU sredstvima

15 % Vlastita sredstva

Troškovi osoblja

13.717,68

103.980,11

88.383,09

15.597,02

Troškovi vanjskih usluga

17.018,47

129.000,12

109.650,10

19.350,02

Troškovi ulaganja

9.762,53

74.000,05

62.900,04

11.100,01

Administrativni troškovi

685,88

5.198,98

4.419,13

779,85

Ukupno

41.184,56

312.179,25

265.352,36

46.826,89

 

Prikaz realiziranih troškova TZ KZŽ u 2015.

KONTO

NAZIV AKTIVNOSTI

IZNOS

4211

TROŠAK SLUŽBENIH PUTOVANJA

1.078,00

42592

TRASIRANJE DVA ODVOJKA KONJIČKE STAZE

12.400,00

42596

OBILAZAK STAZE KONJIMA I OBILJEŽAVANJE STAZE

14.000,00

4262

IZRADA FOTOGRAFIJA S MOTIVIMA KONJIČKE STAZEZA POTREBE OIZRADE WEB STRANICE ZAGORJE BIKE

19.840,00

UKUPNO

47.318,00

odvojak konjičke staze KZŽ trasirano 2015
odvojak konjičke staze KZŽ trasirano 2015
SLiHR
SLiHR
SLiHR2
SLiHR2
ridebike
ridebike