"Trica" je prava kvartovska zalogajnica u pozitivnom značenju tog izraza. Naime, tu je da nahrani i utaži žeđ domaćim gostima kojima nudi po nekoliko jela iz svake skupine: nekoliko pizza, ponešto pohanog, ribljeg, nešto roštilja, nešto salata te ponešto sendviča. Također, valja napomenuti da u odnosu na ostale koji uz najavu nude složene autohtone specijalitete, "Trica" pak uz najavu nudi - gablece!