Legenda nas vodi u doba kada su Rimljani vladali našim krajevima, a Krapina je bila centar kneževine kojom je vladao knez Hrvat. Kneza naslijede sinovi Čeh, Leh, Meh i kćerka Vilina. Braća su na susjednim brdima sagradila još dva grada: Psar na Josipovcu i drugu na brdu Šabac, a između Psara i mjesta na kojemu je danas Stari grad, braća su dala sagraditi kožnati most gdje su jedan drugome dolazili na tajne pregovore jer su htjeli srušiti Rimljane. Njihovu tajnu odala je sestra Vilina koja je tajno ljubovala s rimskim vojskovođom. Braća ga pogube, a Vilina je u strahu pred osvetom braće pobjegla u špilju nedaleko Krapine koju ljudi još i danas nazivaju Ljubine ili Viline jame gdje su je prihvatile njezine imenjakinje vile i tamo je Vilina rodila dijete. Jednog dana kada su braća bila u lovu, ugledala su Vilinu kako se sunča ispred pećine, uhvate je i odvedu u tvrđavu Krapina, te je uzidaju u tornju na vratima drugog dvorišta. Kad su se vile razišle po šumi, dijete se ostalo igrati zlatnom jabukom kada je u špilju utrčao divlji vol, nabio je dijete rogovima i podzemnim putevima ga prenio na drugu stranu gdje je naišao jedan čovjek i sahranio dijete. Od tada se to mjesto po lijepoj glavi djeteta naziva Lepoglava.
Rimljani su odlučili osvetiti ubojstvo svog vojskovođe, sakupili su jaku vojsku i odlučili pokoriti pobunjeni narod. Braća se nisu mogla tome suprotstaviti, sakupili su svoj narod i krenuli put sjevera gdje su osnovali tri slavenske države: Leh Poljsku, Čeh Češku, a Meh Moskoviju ili Rusiju.
Krapinski keramičari su u spomen na trojicu braće izradili trodijelnu posudu - tri spojena vrčića i time dali svoj doprinos u obliku legende - zajedničkoj borbi i jedinstvu svih Slavena.