Prikaz starih zanata i običaja, nastup plesnih  skupina: “Plesom kroz  stoljeća” uz  interpretaciju srednjovjekovne  glazbe.

Prikaz srednjovjekovne bitke s Turcima  uz  uprizorenje  jedne od  legendi koje  se  vežu uz  Stari  grad.