Gotalovec – Topličica

Tradicionalna 12. po redu manifestacija sklop je trodnevnih događanja uz prikaz starih običaja i zanata, tradicijskih igara, kulturno-umjetničkih programa i zabave. Prezentacija je to bogate baštine ovog kraja i prenošenje tradicije na mladi naraštaj.

Udruga Gotali
Udruga Gotali