Muzej "Staro selo" Kumrovec

Djeca se na radionici upoznaju s cjelokupnim tradicijskim procesom izrade kruha, od vrste žitarica do samog postupka pečenja kruha u krušnoj peći. Ispečeni kruh je suvenir svakog sudionika programa. Sudjelovanje u radionici moguće je isključivo uz prethodnu najavu.