Zračno pristanište Zabok nalazi se u Gubaševu nedaleko Zaboka. Aerodrom, izgrađen 2011. godine, ujedno je i prvi i jedini aerodrom ikad izgrađen u ovoj županiji.
Namjena aerodroma trenutno je sport, rekreacija i turizam, s mogućom tendencijom korištenja i u školske svrhe u budućnosti.
Travnata uzletno - sletna staza duga je 799 m, s mogućnošću produljenja po potrebi na 1.199 m, i široka 30 m. Po dužini i na krajevima označena je bijelim rubnicima.
Korisnik aerodroma je Zagorski aeroklub, formiran za područje Krapinsko - zagorske županije od strane bivših članova Aerokluba Zagreb.
Dozvola je za aerodrom prve kategorije, I A, namijenjen slijetanju aviona zasad mase do 2.730 kg. Aerodrom je jedini registriran kao uzletište balona, a osim ultralakih aviona i balonaša, mogu ga koristiti i (para)jedriličari i paraglajderi.