Poliklinika Boić za zdravstvenu djelatnost pruža usluge dijagnostike, liječenja i rehabilitacije iz područja kirurgije, ginekologije, interne medicine, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja sa osiguranim uvjetima za dnevnu bolnicu i operacijskom salom.

Prepoznatljivost Poliklinike je visokospecijalizirana zdravstvena usluga, prvenstveno individualnim pristupom svakom korisniku, timom medicinskih stučnjaka.