Trasa šetnice „Kapelščak“ započinje u Parku Maksimilijana Vrhovca i nastavlja se nekadašnjom trasom planinarske staze kroz šumski predio te se penje uz brdo Kapelščak u pravcu vidikovca i kapele svete Katarine. Duljina staze je 2 kilometra, a za obilazak je potrebno 45 minuta laganog hoda. Šetnica je idealna za uživanje u netaknutoj prirodi, a duž iste postavljenje su edukativne table, kao i prigodne eko-poruke za posjetitelje te drvene klupe za odmor.