Magdalena, kao prva privatna bolnica, osnovana je 16. rujna 1996. godine. Prvi operativni zahvat obavljen je iste godine, a prvi zahvat na otvorenom srcu obavljen je pola godine kasnije, početkom 1997. g.

Godišnje u Magdaleni ima preko 4.500 hospitalizacija za invazivne metode dijagnostike i liječenja.