Na mjestu gdje se danas nalazi crkva sv. Katarine i franjevački samostan nekad je postojala kapela sv. Katarine i ubožnica za siromašne župljane. Nova crkva izgrađena je 1657. g., a uz nju je podignut i franjevački samostan. Život franjevaca ostavio je neizbrisiv trag u povijesti i današnjem životu Krapine. Osim duhovne djelatnosti bavili su se ljekarništvom i njegovanjem bolesnika. U samostanu postoji zbirka sakralne umjetnosti i knjižnica utemeljena 1650. g., bogata rijetkim naslovima.