Ljepota arhitekture kasnogotičko-renesansnog burga ukras je slikovitog okolnog pejzaža i već stoljećima mami uzdahe znalaca i ljubitelja prolaznika. Povijest se tu isprepliće s legendom - grofovi Celjski i prelijepa Veronika desinička glavni su akteri ljubavne drame čiju tajnu čuvaju zidovi dvorca.

Veliki Tabor jedan je od najbolje sačuvanih kasnosrednjovjekovnih i renesansnih utvrđenih gradova kontinentalne Hrvatske. Povremene izložbe organiziraju se u izložbenom prostoru dvorca. Zbog restauratorskih radova i obnove pojedini dijelova dvorca mogu biti privremeno zatvoreni za posjetitelje.

U Dvoru Veliki Tabor priređujemo specijalizirana stručna i tematska vodstva, muzejsko-edukativne interaktivne radionice koje djecu i odrasle upoznaju sa jedinstvenom fortifikacijskom arhitekturom Velikog Tabora, s njegovim gospodarima kroz povijest, s pričama i legendama koje se vežu uz Veliki Tabor . Tijekom muzejskih radionica djeca se upoznaju sa srednjovjekovnim oružjem, mogu naučiti gađati srednjovjekovnim lukom i strijelom u metu ili pak sagraditi Veliki Tabor ili neki svoj dvorac iz mašte.

SPECIJALIZIRANA VODSTVA

ARHITEKTURA VELIKOG TABORA

Tematsko vodstvo koje uključuje obilazak Taborgradske uže gradske jezgre te obilazak dvorišne galerije i kasnogotičkog palasa s naglaskom na pojedinim značajnim dijelovima arhitekture od kasnogotičkih do renesansnih i baroknih stilskih obilježja.

TABOR PRIJE TABORA - Tajanstvena gotika /Veliki Tabor i kapela sv. Ivana
Tematsko vodstvo s naglaskom na kasnogotičkoj fazi Velikog Tabora koju ilustriraju kameni fragmenti i klesarski znakovi urezani u gotičke profilacije. Ovim vodstvom, se prezentira i zidni oslik kapele sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom koju je dao sagraditi i oslikati grof Fridrik Celjski.

RATTKAYI VELIKOTABORSKI

Tematsko vodstvo s naglaskom na obitelji Rattkay, koja je od 1502. -1793. godine gospodarila Velikim Taborom. Velik je njihov kulturno - povijesni značaj. Istaknuli su se u borbama protiv Turaka, ali i kao graditelji dvoraca. Osim Velikog Tabora sagradili su dvorac Miljanu, Veliku Horvatsku i Mali Tabor.

LEGENDE I PRIČE IZ VELIKOG TABORA

Kostimirano vodstvo kojim se prezentira pogled iz drugog kuta na povijest Hrvatskog zagorja od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća. Tajanstveni likovi iz naše daleke i slavne prošlosti glavni su protagonisti brojnih legenda i priča iz naših dvoraca.

PRIČE O VELIKOTABORSKIM PEĆIMA

Tematsko vodstvo s naglaskom na načine grijanja u Velikom Taboru. Otvoreni kamini, kaljeve peći, pećnjaci s različitim motivima od kasnogotičkih do renesansnih prepuni su zanimljiv pojedinosti. Od konzervatorsko - restauratorskih i arheoloških istraživanja prezentacija donosi informacije o recentnim saznanjima i tumačenjima.

Ocjene i rezervacije