Bedekovčanska jezera nastala su u periodu od 1937. do 1950. godine iskopom gline u dubinu do 8 metara za potrebe ciglarske industrije. To su zatvoreni vodeni sistemi, ali međusobno povezani, a s ekološkog staništa pripadaju tipu šaranskih ribnjaka. To su stajačice dubine do 5 metara, relativno dobro obrasle podvodnom vegetacijom i srednje eutrofne s dominacijom ciprinida.

Ribolov se obavlja na pet jezera površine 11,2 ha i to:
- "PRVO" JEZERO - površine 1,40 ha , zapremine cca 28.000 m3 vode s prosječnom dubinom 2,5 m,
- "DRUGO" JEZERO- površine 1,60 ha , zapremine cca 32.000 m3 vode s prosječnom dubinom 2,5 m,
- JEZERO "GRANJE" - površine 2,60 ha , zapremine cca 52.000 m3 vode s prosječnom dubinom 4 m,
- JEZERO KOD RIBIČKE KUĆE - površine 1,70 ha, zapremne cca 42,400 m3 vode s prosječnom dubinom od 4 m,
- "PLAVO JEZERO" - površine 3,8 ha , zapremine cca 95.000 m3 vode s prosječnom dubinom od 4 m , a najvećom dubinom od 4,85 m.

Jezerima upravlja sportsko ribolovno društvo iz Bedekovčine. U jezerima ima šarana, amura, smuđa, štuka i somova. Uz jezera je sagrađen ribički dom. U prostoru doma moguće je vidjeti fotografije i preparirane glave ulovljenih velikih riba. Izvor: http://www.srd-jezera.hr/index.php/ct-menu-item-2, http://www.bedekovcina.hr/znamenitosti/bedekovcanska-jezera