The main goal of the manifestation is to promote and protect Zagorje štrukli (cheese cake), recognizable culinary brand of Zagorje. The manifestation has exhibit and competitive character, in which the best Zagorje caterers compete for the title of the „First Zagorje štrukli“.

snovni cilj promocija i zaštita zagorskih štrukli, prepoznatljivog gastro brenda Zagorja. Manifestacija ima izložbeno-natjecateljski karakter u kojem se najbolji zagorski ugostitelji natječu za titulu „prvih štrukla Zagorja“.